Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztatók

I. Általános Szerződési Feltételek

1. § Alapvető rendelkezések

(1) Az alábbi feltételek vonatkoznak azokra a szerződésekre, amelyeket Ön szolgáltatóként (TUNERSHOP GmbH) köt velünk a weboldalon keresztül www.tunershop.de/shop/ . Eltérő megállapodás hiányában az Ön által használt saját feltételeinek beillesztése ellen tiltakozunk.

(2) A fogyasztó a következő szabályozás értelmében az a természetes személy, aki olyan célból köt jogi ügyletet, amely elsősorban sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. Vállalkozó az a természetes vagy jogi személy vagy jogképességgel rendelkező élettársi kapcsolat, aki a jogi ügylet megkötésekor önálló szakmai vagy kereskedelmi tevékenysége során jár el.

2. § A szerződés megkötése

(1) A szerződés tárgya az áruk értékesítése, beleértve a letöltési termékeket (digitális tartalom, amelyet nem fizikai adathordozón szállítanak).

(2) Már az adott termék weboldalunkon történő közzétételével is kötelező érvényű ajánlatot nyújtunk be Önnek, hogy az online bevásárlókosár rendszeren keresztül szerződést kössön a termékleírásban meghatározott feltételek mellett.


(3) A szerződés az online bevásárlókosár rendszeren keresztül jön létre az alábbiak szerint:
A vásárlásra szánt árukat a "bevásárlókosárban" tárolják. A navigációs sáv megfelelő gombján keresztül bármikor felhívhatja a "bevásárlókosarat", és bármikor módosíthatja.
A "Pénztár" oldal felhívása és a személyes adatok, valamint a fizetési és szállítási feltételek megadása után a megrendelés adatai végül megrendelési áttekintésként jelennek meg.

Ha azonnali fizetési rendszert (e.B. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) használ fizetési módként, akkor vagy online áruházunk megrendelés-áttekintő oldalára kerül, vagy továbbítja az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának webhelyére.
Ha átirányítja a megfelelő azonnali fizetési rendszerbe, válassza ki vagy adja meg adatait. Végül az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának honlapján vagy az online áruházunkba való visszairányított átirányítást követően a megrendelési adatok megrendelési áttekintésként jelennek meg.A megrendelés elküldése előtt lehetősége van arra, hogy újra ellenőrizze a megrendelés áttekintésében lévő információkat, módosítsa (az internetböngésző "vissza" funkcióján keresztül is), vagy törölje a megrendelést.
A megrendelés megfelelő gombon keresztül történő benyújtásával ("vásárlás" vagy hasonló megjelölés) ön jogilag kötelező érvényű módon jelenti be az ajánlat elfogadását, amellyel a szerződést megkötik.

(4) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.

3. § Letöltési termékek használatának engedélyezése

(1) A kínált letöltési termékek szerzői jogi védelem alatt állnak. Egyszerű licencet kap a tőlünk vásárolt letöltési termékek használatára, kivéve, ha a vonatkozó ajánlat másként rendelkezik.

(2) Az egyszerű licenc engedélyt tartalmaz a letöltési termék másolatának mentésére és/vagy kinyomtatására az Ön számítógépén vagy más elektronikus eszközön az Ön személyes használatára.
Tilos bármilyen további példányt. Kifejezetten tilos bármely fájl vagy annak bármely részének módosítása vagy szerkesztése, valamint annak bármilyen módon harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tétele magán- vagy kereskedelmi forgalomban.

4. § A megőrzési jog, a tulajdonjog megtartása

(1) Ön csak akkor gyakorolhatja a megőrzési jogot, ha az ugyanazon szerződéses kapcsolatból származó követelésekre vonatkozik.

(2) Az áru a vételár teljes megfizetéséig a tulajdonunk marad.

(3) Ha Ön vállalkozó, a következőket kell alkalmazni továbbá:


a) Az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a jelenlegi üzleti kapcsolatból eredő összes követelést teljes mértékben kompenzáljuk. A tulajdonjog átruházása előtt a tulajdonjog fenntartása, a biztosíték útján történő felajánlás vagy átruházás nem megengedett.

b) Az árut a szokásos üzletmenetben viszonteladással lehet eladni. Ebben az esetben ön itt már hozzárendeli nekünk az összes követelést a viszonteladásból származó számlaösszeg összegében, elfogadjuk a hozzárendelést. Továbbá felhatalmazást kapnak a követelés behajtására. Ha azonban nem teljesíti megfelelően fizetési kötelezettségeit, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a követelést magunk szedjük be.

c) A lefoglalt áruk kombinálása és keverése esetén az új tétel társtulajdonosát a lefoglalt áruk számlaértékének a feldolgozás időpontjában a többi feldolgozott termékhez viszonyított arányában szerzünk meg.

d) Vállaljuk, hogy az Ön kérésére jogunkban álló értékpapírokat olyan mértékben bocsátjuk ki, hogy értékpapírjaink realizáló értéke meghaladja a 10%-ot meghaladó biztosíték iránti igényt. A felszabadítandó értékpapírok kiválasztása ránk hárul.

5. § Garancia

(1) A törvényes szavatossági jogok fennállnak.

(2) Fogyasztóként kérjük, hogy a küldeményt a szállításkor haladéktalanul ellenőrizze a teljesség, a nyilvánvaló hibák és a szállítási károk szempontjából, és a lehető leghamarabb tájékoztasson minket és a szállítmányozót az esetleges panaszokról. Ha ezt nem tartja be, ez nem lesz hatással a törvényes jótállási igényekre.

(3) Amennyiben Ön vállalkozó, a fenti jótállási rendelkezésektől eltérően a következőket kell alkalmazni:


a) Csak a saját információink és a gyártó termékleírása tekinthető a termék minőségében elfogadottnak, de a gyártó egyéb reklámjai, nyilvános dicséretei és nyilatkozatai nem.

b) Hibák esetén saját belátásunk szerint javítással vagy későbbi szállítással garanciát vállalunk. Ha a hiba orvoslása sikertelen, ön belátása szerint csökkentést követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. A hibák orvoslása sikertelen második próbálkozást követően sikertelennek minősül, kivéve, ha a termék jellege, a hiba vagy más körülmények másként nem rendelkeznek. Helyesbítés esetén nem kell viselnünk az áruknak a teljesítés helyétől eltérő helyre történő átruházásával kapcsolatban felmerült megnövekedett költségeket, feltéve, hogy az átruházás nem felel meg az áruk tervezett felhasználásának.

c) A jótállási idő az áru átadásától számított egy év. A határidő lerövidítése nem alkalmazandó:

- vétkesen okozott kárt, amely az élet, a végtag vagy az egészség sérüléséből, valamint a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott egyéb károkból ered;
- amennyiben csalárd módon eltitkoltuk a hibát, vagy garanciát vállaltunk a termék minőségére;
- olyan áruk esetében, amelyeket szokásos használatuknak megfelelően épülethez használtak, és amelyek annak hibásságát okozták;
- törvényes jogorvoslat esetén a szavatossági jogokkal kapcsolatos, velünk szembeni igénye.

6. § A jogválasztás, a teljesítés helye, a joghatóság helye

(1) A német jogot kell alkalmazni. A fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, ha ez nem fosztja meg a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelmet (a kedvezőség elve).

(2) A velünk fennálló üzleti kapcsolatokból eredő valamennyi szolgáltatás teljesítési helye, valamint a joghatóság helye a székhelyünk, amennyiben Ön nem fogyasztó, hanem kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap. Ugyanez vonatkozik arra az okra az országokra is, ha Ön nem rendelkezik általános joghatósággal Németországban vagy az EU-ban, vagy ha a kereset bekövetkekor a lakóhely vagy a szokásos tartózkodási hely nem ismert. A bírósághoz való fellebbezés jogát egy másik törvényes joghatósági helyen továbbra sem érinti ez.

(3) Az ENSZ adásvételi törvényének rendelkezéseit kifejezetten nem kell alkalmazni.


II. Kundeninformationen

1. Identität des Verkäufers

TUNERSHOP GmbH
Zum Kugelfang 21
95119 Naila
Deutschland
Telefon: 09282-963920
E-Mail: info@tunershop.de


Alternatív vitarendezés:
Az Európai Bizottság platformot biztosít a peren kívüli online vitarendezéshez (online vitarendezési platform), amely https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr) keretében érhető el.

2. Tájékoztatás a szerződés megkötéséről

A szerződés megkötésének technikai lépéseit, magának a szerződésnek a megkötését és a javítási lehetőségeket az Általános Szerződési Feltételek (I. rész) "Szerződés megkötése" rendelkezéseinek megfelelően hajtják végre.

3. Szerződés nyelve, szerződés szövegtárolása

3.1. A szerződés nyelve a német.

3.2. A szerződés teljes szövegét nem tároljuk. A megrendelés online bevásárlókosár rendszeren keresztül történő elküldése előtt a szerződés adatai kinyomtathatók vagy elektronikusan elmenthetők a böngésző nyomtatási funkcióján keresztül. Miután a megrendelést beérkezésünkkor, a megrendelési adatokat, a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó, jogszabályban előírt információkat és az Általános Szerződési Feltételeket ismét e-mailben küldjük el Önnek.

4. Magatartási kódexek

4.1. Benyújtottuk a vevőnek a Händlerbund Management AG pecsétminőségi kritériumait, amelyek megtekinthetők: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf (https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf).

5. Az áruk vagy szolgáltatások alapvető jellemzői

Az áruk és/vagy szolgáltatások alapvető jellemzői megtalálhatók az adott ajánlatban.

6. Árak és fizetési feltételek

6.1. A vonatkozó ajánlatokban feltüntetett árak, valamint a szállítási költségek az összárakat képviselik. Ezek tartalmazzák az összes árösszetevőt, beleértve az összes alkalmazandó adót.

6.2. A felmerült szállítási költségeket a vételár nem tartalmazza. Ezeket a weboldalunkon vagy a megfelelő ajánlatban megfelelően kijelölt gombon keresztül lehet lehívni, a megrendelési folyamat során külön-külön jelenik meg, és ön viseli, kivéve, ha ingyenes szállítást ígértek.

6.3. Ha a szállítás az Európai Unión kívüli országokba történik, további költségek merülhetnek fel, amelyekért nem vagyunk felelősek, mint például az e.B vámok, adók vagy pénzátutalási díjak (a hitelintézetek átutalási vagy árfolyamdíjai), amelyeket Önnek kell viselnie.

6.4. A pénzátutalással kapcsolatban felmerült költségeket (a hitelintézetek átutalási vagy árfolyamdíjai) Önnek kell viselnie abban az esetben, ha a szállítás egy EU-tagállamba történik, de a kifizetést az Európai Unión kívül kezdeményezték.

6.5. Az Ön számára elérhető fizetési módokat a weboldalunkon vagy a vonatkozó ajánlatban található megfelelő gomb jelzi.

6.6. Ha az egyedi fizetési módok esetében másként nem rendelkeznek, a megkötött szerződésből származó fizetési igények azonnal esedékesek.


7. Szállítási feltételek

7.1. A szállítási feltételek, a szállítási dátum és adott esetben a meglévő szállítási korlátozások a weboldalunkon vagy a vonatkozó ajánlatban ennek megfelelően kijelölt gomb alatt találhatók.

7.2. Amennyiben Ön fogyasztó, törvény szabályozza, hogy az eladott termék véletlen elvesztésének és véletlen romlásának kockázata a feladás során csak az áru átadásakor száll át Önnek, függetlenül attól, hogy a szállítmány biztosított vagy nem biztosított. Ez nem vonatkozik arra az esetben, ha ön önállóan bízott meg egy olyan szállítási társaságot, amelyet nem a vállalkozó vagy a szállítmány végrehajtására másként kijelölt személy nevezett meg.

Ha Ön vállalkozó, a szállítás és a szállítás az Ön kockázatának van kitéve.

8. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht

Die Mängelhaftung richtet sich nach der Regelung "Gewährleistung" in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

Diese AGB und Kundeninformationen wurden von den auf IT-Recht spezialisierten Juristen des Händlerbundes erstellt und werden permanent auf Rechtskonformität geprüft. Die Händlerbund Management AG garantiert für die Rechtssicherheit der Texte und haftet im Falle von Abmahnungen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

letzte Aktualisierung: 27.10.2020